Please note: To view the design of this website, you need a browser that supports web standards. The content of this site is accessible (with no formatting) to most browsers. Upgrade to a Web standards compliant browser.
Skip to the content of this page


 

Wat wij doen


 

Nieuwe Parklaan Family Office helpt vermogende particulieren hun vermogen efficiënt en effectief te gebruiken en daar controle over te houden. De basis daarvan wordt gevormd door wat u met uw vermogen wil, nu en voor de toekomst, en de mogelijkheden die uw vermogen daartoe biedt. Ook de risico’s die u bereid bent te nemen, spelen in die afweging een belangrijke rol. Dat resulteert in een lange termijn plan. Vervolgens wordt dat plan geconcretiseerd en uitgevoerd. U bepaalt de keuzes, wij dragen de alternatieven aan zodat u eenvoudig een keuze kan maken. Daarna houden we in de gaten dat hoe de ontwikkelingen zijn en of er aanpassingen noodzakelijk of wenselijk zijn.


 

Nieuwe Parklaan Family Office kan u ontlasten door o.a :


 

Supervisie vermogensbeheer en advisering

Nieuwe Parklaan Family Office is geen vermogensbeheerder of vermogensadviseur en geeft dus ook geen adviezen over aan- en verkoop van effecten. Family Office Nieuwe Parklaan zorgt ervoor dat uw geld wordt beheerd door goede vermogensbeheerders of dat uw vermogen door goede adviseurs wordt begeleid en zal hun verrichtingen kritisch volgen en zorgen dat voldoende aandacht aan uw vermogen wordt besteed. Zij kent de wereld van vermogensbeheer goed en begrijpt hoe deze instellingen werken.


 

Supervisie Participaties en deelnemingen.

Daarnaast worden ook andere beleggingen en deelnemingen waar nodig en zinvol actief gevolgd. Zoals bijvoorbeeld ook onroerend goed beleggingen , landgoederen, etc.


 

Administratie

Iedereen stelt verschillende eisen aan zijn administratie. Het is belangrijk dat men van tijd tot tijd overzicht heeft over financiële zaken. Wij regelen dat u dat krijgt.


 

Fiscaliteit

Uw aangifte en fiscale planning zal in handen zijn van een fiscalist of belastingconsulent of u doet dat zelf. Als u dat wenst kunnen wij uw aangifte voorbereiden door te zorgen dat alle noodzakelijke informatie overzichtelijk wordt aangeleverd. Omdat wij gedurende het jaar veel van die informatie bijhouden, kan dat eenvoudig. Daarnaast zullen we kijken naar uw fiscale planning en of alle elementen daar in mee genomen zijn.


 

Erven en schenken

Maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden om schenkings - en successierechten te minimaliseren en is uw testament nog up-to-date en in overeenstemming met uw wensen. Allemaal belangrijke vragen die van tijd tot tijd bekeken moeten worden. Mocht u of uw partner komen te overlijden, is dan alles financieel goed geregeld? Situaties kunnen veranderen en het is daarom van belang hier regelmatig naar te kijken. Wij analyseren dat op uw verzoek in het kader van uw totale financiële situatie en uw eisen en wensen. Indien aanpassingen nodig zijn, begeleiden we u daarbij en bereiden zaken voor.


 

Overlijden

Laat u niet iemand in opperste verwarring achter, omdat onduidelijk is wat er zou moeten gebeuren? Vervelende vragen, maar belangrijk om te stellen. Family Office neemt de vragen met u door en zorgt indien gewenst voor ondersteuning op het moment dat het nodig is. Of helpt degenen waarvan u aangeeft dat die op dat moment zaken moeten overnemen. Bij voorkeur kan dat dan beter al van tevoren gebeuren, zodat mensen niet ineens voor onverwachte vragen en problemen worden gesteld.


 

Verzekeringen en pensioen

Het is van tijd tot tijd belangrijk om uw verzekeringen tegen het licht te houden en te kijken of deze nog voldoen aan de eisen en wensen die u daaraan stelt. Is uw huis en inboedel nog voldoende verzekerd? Heeft u nog de juiste polissen? Zijn de tarieven marktconform en redelijk?


 

Geschikt voor u?


 

Om deze dienstverlening zinvol te kunnen aanbieden, zal het over het algemeen over wat grotere vermogens gaan.

 

Ook tijdelijke ondersteuning

 

Naast deze activiteit op continue basis, helpt Nieuwe Parklaan Family Office ook mensen op meer ad-hoc basis om zicht te krijgen op hun financiën en dat zodanig te structureren dat dat weer aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden en men optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die dat vermogen kan bieden. Eigenlijk hetzelfde, maar dan eenmalig, waarbij een situatie ontstaat die beter beheersbaar en overzichtelijker is. Die dienstverlening wordt aan een iets ruimere private banking doelgroep aangeboden. Te denken valt hierbij o.a. aan begeleiding bij scheidingen, afwikkeling boedels en allerlei andere situaties waarbij het van belang is duidelijk inzicht en overzicht over mogelijkheden van de financiele situatie te krijgen,

 

 

 

Copyright © 2007