Please note: To view the design of this website, you need a browser that supports web standards. The content of this site is accessible (with no formatting) to most browsers. Upgrade to a Web standards compliant browser.
Skip to the content of this page


Privacy statement


In dit Privacy Statement informeren wij u over hoe er op de website van Nieuwe Parklaan Family Office wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.


Informatie van derden


Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Nieuwe Parklaan Family Office  geen controle heeft. Dit Privacy Statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.


Actief verstrekte informatie


Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw toestemming. Indien u een product of dienst via deze website bestelt, kan het echter noodzakelijk zijn dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een leverancier voor het uitvoeren van diensten of leveren van producten. In dergelijke gevallen zijn deze ondernemingen niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.


Passief verstrekte informatie


Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het 'IP-nummer' van uw computer en het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover Nieuwe Parklaan Family Office  dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.
Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt, om deze af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker, is het gebruik maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch op de computer van een bezoeker worden geplaatst door de bezochte internetpagina. Ook de website van Nieuwe Parklaan Family Office  wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'.

 

 

Copyright © 2007