Please note: To view the design of this website, you need a browser that supports web standards. The content of this site is accessible (with no formatting) to most browsers. Upgrade to a Web standards compliant browser.
Skip to the content of this page


Wat is een Family Office?


In Amerika ontstaan


Zeer vermogende families namen mensen in dienst om de regie over hun vermogen te regelen Ook vermogende families in Europa namen dat over. Inmiddels is er een groot aantal bedrijven in Amerika die family office diensten aanbieden aan vermogende cliënten / families. Zij werken dan vaak voor een aantal cliënten / families.  In Europa is dit nog wat minder gebruikelijk, maar wel duidelijk in opkomst.


Uw persoonlijke financieel directeur


Een family office biedt kennis en kunde aan vermogende particulieren om hen in staat te stellen hun vermogen te beheren met alles wat daarbij komt kijken. Zij helpt bij het opstellen van de doelstellingen, eisen en wensen van de cliënt, maakt een overzicht van wat nodig is,  helpt bij de selectie van de dienstverleners en evalueert de resultaten van de dienstverleners.

Naast de selectie van vermogensbeheerders of – adviseurs, gaat dat meestal ook over verzekeringen, beheer van onroerend goed en grond, belastingzaken en administratie Dat alles soms in internationaal perspectief. Daarnaast wordt gekeken naar vererving en schenkingen, bedrijfsopvolging, verzamelingen, eventuele opleidingen voor uzelf, uw partner of  voor de volgende generatie. Soms regelt de familie office nog allerlei andere zaken, zoals reizen, verzorging of de reserveringen van een familiehuis.


Geen extra adviseur


Een family office is een regisseur die u werk uit handen neemt en de coördinatie van u overneemt. U blijft alle beslissingen zelf nemen, de family office zorgt dat u alle informatie om een goede afgewogen beslissing  te nemen. De family office controleert uw adviseurs, onderhandelt over goede aanbiedingen en tarieven en  zorgt dat fouten gecorrigeerd  worden en  rapporteert  daarover  aan  u.

 

 

Copyright © 2007