Please note: To view the design of this website, you need a browser that supports web standards. The content of this site is accessible (with no formatting) to most browsers. Upgrade to a Web standards compliant browser.
Skip to the content of this page


 

Nieuwe Parklaan Family Office


 

 

Nieuwe Parklaan Family Office is een vertrouwd adres en heeft jarenlang ervaring met het financieel begeleiden van vermogende particulieren en put uit meer dan 15 jaar ervaring bij een aantal vooraanstaande vermogensbeheerders en banken in Nederland.

Nieuwe Parklaan Family Office beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016534 voor de bemiddeling en advisering van hypothecair krediet, consumptief krediet, spaarrekeningen, beleggingsobjecten en advisering in schade verzekeringen, levensverzekeringen en financiële instrumenten.
 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de Nieuwe Parklaan Family Office om gebruik te maken van deze vergunning. Nieuwe Parklaan Family Office laat de bemiddeling en advisering in de zin van de Wet op het financieel toezicht (WFT) over aan financiële dienstverleners. Nieuwe Parklaan Family Office ondersteunt haar cliënten bij het verkrijgen van adviezen en de analyse en interpretatie daarvan.
 

De WFD vergunning is in overleg met de AFM aangevraagd voor enige activiteit van Nieuwe Parklaan Family Office die desondanks mogelijk opgevat zou kunnen worden als financieel advies in de zin van de WFD of daar mogelijk twijfel over zou kunnen ontstaan. In die gevallen is deze activiteit dan door de vergunning toegestaan. Voor die bijzondere gevallen is Nieuwe Parklaan Family Office tevens aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening. 

Benno Smit heeft Algemene Economie en Ruimtelijke Wetenschappen gestudeerd aan de Rijks Universiteit in Groningen en gewerkt bij onder andere ABNAMRO, Robeco en Rabobank op het terrein van private banking en beleggingsdienstverlening.
 

 

Copyright © 2007