Please note: To view the design of this website, you need a browser that supports web standards. The content of this site is accessible (with no formatting) to most browsers. Upgrade to a Web standards compliant browser.
Skip to the content of this page


Incidentele issues met financiële/ vermogens consequenties


Soms dreigt er mis te gaan, er is een verschil van inzicht dat niet direct kan worden opgelost. Het is echter wel belangrijk dat het wordt opgelost. Het kost veel negatieve energie, leidt af, verslechtert de relatie en kost nog geld ook. Het kan gaan om zakelijke geschillen met mede aandeelhouders, partners of familieleden of met financiële dienstverleners.


  • Nieuwe Parklaan Mediation begeleidt u bij het vinden van een oplossing op treedt op als onafhankelijke mediator.

  • Issues betreffende afwikkeling nalatenschap, bedrijfsopvolging, aandeelhouders/ maatschap issue

  • Issues met uw financieel dienstverlener. Soms neemt ook de financiële instelling het initiatief tot mediation

  • Zakelijke conflicten met leveranciers, buren of anderszins


Mediation heeft belangrijke voordelen:


U komt zelf tot een oplossing, Tot dat de oplossing wordt bereikt is alles vertrouwelijk en kan geen van de partijen in een eventuele ander procedure gebruik maken van kennis en inzichten die verkregen is tijdens het mediation proces. Dat legt de basis voor een klimaat waarin vrij gesproken kan worden. Bovendien delen beide partijen gewoonlijk de kosten.  Bovendien kan een issue snel worden opgelost. Een belangrijk deel kan in een dag of dagdeel worden opgelost.

 

Copyright © 2007